Tjenester

HVOR ER DERE PÅ VEI?


Innovasjonsledelse


Når omgivelsene skifter raskt og virksomheten endrer seg, blir det andre og nye behov. Også for innovasjonsarbeid, lederskap i stor grad av usikkerhet og kompetanse på endring i seg selv. Med en tydelig strategisk retning, blir det enklere å gjøre gode valg. Og ikke minst mobilisere evne og vilje til omstilling.


  1. Inspirasjonsforedrag om praktisk innovasjon og hva det krever av lederskap, arbeidsprosesser og styringsmodeller. 
  2. Trene ledergruppen  i innovasjonsledelse, f.eks med  et læringsspill om transformasjon eller et av mine godt testede halv- eller heldags oversiktskurs
  3. Eller kanskje din virksomhet har best nytte av et tilpasset opplegg over 2-4 dager totalt, hvor vi kan jobbe praktisk med de utfordringene dere står i?.

HVORDAN KAN DERE TA TAK I MULIGHETENE?


Metoder og verktøy


Utviklingen av ny teknologi og endret kundeatferd vil påvirke alle bransjer og alle virksomheter. Det beste du kan gjøre er å ta det imot og bli klar over hvor du er, hva det betyr for din virksomhet. Og hvordan du kan gripe mulighetene som ligger der.  Med noen enkle modeller og praktiske arbeidsverktøy kommer du i gang, og kan ta grep som virkelig betyr noe.

Det kan se slik ut:

  1. Gjøre en gjennomgang av dagens forretningsmodell og se hvilken verdi dere skaper for kunder, partnere og dere selv, og hvilke ideer som allerede finnes for nye muligheter og  økt verdiskaping.
  2. Kjøre metodeseminar for å bygge en egnet verktøykasse!
  3. Vurdere hva dere kan teste ut og kjøre en Learning Launch som et læringsprosjekt for ledere og medarbeidere
  4. Gjør en avtale om om coaching/mentoring av deres beste folk i krevende faser for å sikre framdrift


HVORDAN BØR ORGANISASJONEN UTVIKLES?


Organisering for nyskaping.


Hvordan folk jobber sammen er mer avgjørende for innovasjonen enn hvem som rapporterer til hvem. Derfor handler organisering for nyskaping også om lederfokus, metoder, hvordan man lærer av hverandre og hva man følges opp på. Organisatorisk tilpasning i form av friere team, prioritert tid og nye prosesser kan være avgjørende for at du lykkes med nyskaping samtidig som du opprettholder tjenestene dere leverer i dag. Vi kan finne det som passer for å bygge ønsket kultur i din virksomhet, og gjøre endringene som skal til for å komme dit.


Vi kan for eksempel:

  1. Kjøre en to-timers WS med diskusjon rundt strukturene og kompetansen dere trenger for å gjennomføre forretningsstrategien.
  2. Trene lederne i praktisk  endringsledelse med læringsspillet Wallbreakers fra Workz.
  3. "Innafor?- Hva skjer med oss i omstilling" Tilpasset læringsspill for medarbeidere som skal gjennom krevende endringsfaser.