Mindboost

 

 

 TRANSFORMASJON OG OMSTILLING  I PRAKSIS!

Innovasjon

 

 • Hvordan jobbe med innovasjon og utvikling i praksis i din virksomhet?
 • Hva er viktig for en levende
  innovasjonskultur?
 • Hvilke verktøy og metoder passer hos dere? 

Se mer

Ledelse


 • Hvordan prioritere riktig for å få opp innovasjonstakten?
 • Hvordan få folk med på endringene som trengs?
 • Hvordan mobilisere det beste i alle medarbeidere?

Se mer

Organisasjon


 • Hvordan legge til rette for innovasjon og daglig drift samtid
 • Hvilke prosesser trenger dere?
 • Er det behov for ny kompetanse og nye arbeidsformer?


Se mer

Hvordan jobber jeg?


Løsningene som virker


Det finnes mange konsulentselskaper som produsere mange fine ord, flotte rapporter og lange foilserier. Det kan jeg også gjøre. Men - jeg synes det er mye viktigere å engasjere organisasjonen din på veien, bruke metoder og verktøy som dine medarbeidere lærer seg underveis, og følge opp menneskene slik at de tar viktige steg fremover. Tilpassede læringsspill og diskusjoner om reelle utfordringer gir energi og relevant kompetanse. Det er dere som er i førersetet, jeg kan bistå dere, utfordre, coache og guide, men det er dere som kan forretningen. Jeg skreddersyr for dere, basert på kjente, velprøvde metoder og lang erfaring med endringer i ulike virksomheter. 


ORGANISAJONSUTVIKLING FOR ØKT ENDRINGSEVNE


Innovasjon og endring behøver ikke være så vanskelig bare man har gode verktøy og tar sjansen på å lykkes

TRENGER DERE NOE HELT SPESIELT?


Alle organisasjoner er ulike. Hvis du ikke finner akkurat det du er ute etter beskrevet her, kan vi diskutere dine ønsker og behov og bli enige om hvordan dere raskest og best kan komme dit dere vil. Jeg bistår gjerne på reisen!